M?stská knihovna LIB??

 


DŮLEŽITÉ!! 

Knihovna má nové stránky na adrese:

www.knihovnaliban.webk.cz

 

 

 

 

 

 

 VÍTÁ VÁS M?STSKÁ KNIHOVNA LIBÁ? 

mapa

V ÚTERÝ 26. dubna 2011 BUDE KNIHOVNA UZAV?ENÁ!

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY

POND?LÍ      11.45 - 14.00
ÚTERÝ    8.00 - 11.00    11.45 - 17.00
ST?EDA    9.00 - 11.00    11.45 - 14.30
?TVRTEK    8.00 - 11.00    11.45 - 15.45

 

Projekt ?tení pomáhá je

M?stská knihovna Libá? se zapojila do projektu Už jsem ?tená? – Knížka pro prv?á?ka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a t?lovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora ?tená?ské gramotnosti.

Odm?nou za vynaloženou námahu bude d?tem Knížka pro prv?á?ka, původní ?eská novinka, která byla vytvo?ena výhradn? pro ú?astníky projektu a nelze ji koupit v b?žné knihkupecké síti nejmén? po dobu t?í let. Ve školním roce 2010/2011 to bude knížka spisovatelky Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, kterou bude ilustrovat známá ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková.

aktualizováno: 11.4.2011